“ม่วงชมพูเกมส์” กิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เชิญชมภาพตามสะดวกครับ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements