ภาพกิจกรรมไหว้ครูของชาวโชคชัยสามัคคี วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555  ซาบซึ้งๆ  ดูภาพนะครับ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements